Ag Obair leis an bPobal chun an Ghaeilge a chur chun cinn

Sráideanna  agus Bailte Fearainn Bhaile Átha Buí

Street names and Townlands of Áth Buí

Déanann an Brainse Logainmneacha, An Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta, taighde ar logainmneacha na hÉireann agus cuireann sé foirmeacha údarásacha Gaeilge díobh ar fáil

The Placenames Branch of the Dept of Arts Culture Heritage and the Gaeltacht researches the placenames of Ireland and provides authoritative Irish language forms of those placenames. 

www.pobail.ie/ie/AnGhaeilge/AnBrainseLogainmneacha

Sráideanna Átha Buí 

An Phríomhsráid                            Main Street

Plás Chonnacht                               Connaught Place

Ascaill Naomh Pól                           St Paul’s Avenue

Radharc an tSéipéil                        Church  View

Bóthar An Chloichreáin                 Cloran Road

Cúirt An Chloichreáin                    Cloran Court

Sráid an Droichid Uachtarach       Upper Bridge Street

Sráid an Droichid Íochtarach        Lower Bridge Street

Lána Bhun Bogáin                          Bunboggan Lane

 Ardán Naomh Séamas                   St James Terrace

 Fearann na Cluana                        Meadowlands

 An Pháirc Ard                                Highfield

An t-Ardán                                     Ardan

Plásóga an Chaisleáin                   Castlelawns

Radharc na Páirce                        Park View

Faiche an Aonaigh                     Fair Green 

Cúirt  Frankville                          Frankville Court

Garrán na bhFeánna                         Beech Grove

Sráid Uí Ghramhna                    O’Growney St.

Clós Uí Ghramhna                     O’Growney Close

Geata na Prióireachta                Priory Gate

Bailtíní Naomh Seosamh           St Josephs Villas

Ascaill  Bharúin                         Barnes Avenue

Muileann Newman                   Newmas's Mill 

Cúirt Gandon                        Gandon Court

Radharc an Mhuilinn                  Mill View

Cúirt Naomh Bríd                St. Briget's Court

Ascaill an Chaisleáin               Castle Avenue

Ag teacht go lua / Coming soon -

Coille Dios

???      The Courtyard

???    Branmount

Fearann ???      Turry Meadows

?????       Butterfield Grove

?????       Butterfield View

Lána an Iarnróid        Railway Lane

Gairdiní Travona       Travona Gardens

????   Windy Arbour

Lána na Bearaice  ?      Barrack Lane 

 

Bailte Fearainn / Townlands 

An Bealach Buí                      Ballyboy    the yellow way

                 Béal Átha Buí                  Ballyboy (Rathmore)  the mouth of the yellow ford

Baile an Chaisleáin                Castletown

Baile an Chabhsaigh             Causestown

                      An Ráth Mhór                      Rathmore    The Great Fort  

 An Cloichreán                      Cloran    

                                 Doire Longáin                        Derelangan  the oak wood of Longáin

 Driseog                                   Drissoge

 Ocht n-Acra agus Ochtó         Eighty-eight Acres

 Páirc an Fhoraistéaraigh            Fosterfields

                               Baile an Ghiollaigh Mór       Gillstown Great   the big townland of the servant

 Baile an Ghiollaigh Beag     Gillstown Little

Baile Uí Ghrianáin               Greannanstown

Baile hUigín                          Higginstown

Baile Mháirtín                      Martinstown

Baile Uí Mhaonaigh            Mooneystown

Béal Átha Faithleann          Ballyfallon the mouth of the ford of ?

Baile an Oitéaraigh           Otterstown

 Baile an Phlocaigh            Plukstown

Ráthcairn                          Rathcarran

Páirceanna an Bhaile        Townparks

Tlachta                               Wardstown

Baile na Coille                   Woodtown

Baile Mhistéil                     Mitchelstown

Baile an Rodaigh               Roodstown

 Na Stoic                              Stocks 

 Bun Bogáin                         Bunboggan

 Lána Bun Uí Bhogáin       Bunboggan Lane

An Mullach                         Mullagh   hill /high land

Baile an Teampaill            Chappleland 

Cill Chaoláin                     Kilkeelan   church of St Caoláin

        Cnoc na hAitinne              Knocknahatina hill of the furze

       Cnoc na Seangán              Knockshangan  hill of the ants

Baile an Rátha                  Ballrath    townland of the fort

Ráth an Átha                    Ford Rath   fort of the ford (river crossing)

Tulach Chonóg                Tullaghanoge  hill of St. Conóg (Wexford saint)

Níl na h-ainmneacha seo a leanas cinntithe ag Coimisiúin na Logainmneacha go fóill.

The following place names are not yet authenticated by The Placenames Commission.

Cluain Uí Mhórdha           Cloneymore  vale of O'Moore

Fráine                                 Frayne

Poll an Mhadaidh Rua      Curley Land  ( Dr. Moore)