Ag Obair leis an bPobal chun an Ghaeilge a chur chun cinn - Working with the Community to Promote the Irish Language


Eoghan Ó Gramhnaigh

Born in Athboy, Professor of Irish at Maynooth, he was best known for his weekly columns ‘Simple Lessons in Irish,’ said to have inspired some 250,000 people to read and write Irish.

 


Comité de Jumelage
Coiste Nascadh Bailte
Athboy Twinning Association


TLACHTGA

Éigse Uí Ghramhnaigh 2010
Éigse Uí Ghramhnaigh 2009


Coiste na mBailte Slachtmhara
Athboy Tidy Towns
 

Duais Ghlór na nGael d'Áth Buí le Gaeilge
Deasún De Faoite ag bailiú an 2ú Duais, Comórtas Náisiúnta do Choistí (Iar-Ghaeltachta) gan Cúnamh Fostaíochta. Bhronn an tAire Donnchadh MacFhionnlaoich an duais ar Des in éineacht le Pádraig Ó Ciardha, Cathaoirleach Ghlór na nGael.
Ár mbuíochas mór le Glór na nGael as ucht muid a roghnú don duais seo i mbliana.
A 2nd Prize for Áth Buí le Gaeilge in this years Glór na nGael Competitions.
Minister Donnchadh MacFhionnlaoich presents Deasún De Faoite with cheque. Also in the picture is the Chairman of Glór na nGael, Pádraig Ó Ciardha.
The prize was presented last Saturday Night in the Clontarf Castle Hotel.
Our thanks to Glór na nGael for awarding us this prize.Oidhreacht Uí Ghramhnaigh

Céad caoga bliain ó rugadh an tAthair Eoghan Ó Gramhnaigh in Áth Buí na Mí, cíorann Léachtaí Cholm Cille a shaol, a shaothar agus a thionchar ar Athbheochan na Gaeilge.
Oirníodh an Gramhnach i gColáiste Phádraig, Má Nuad, agus bhí Cathaoir na Gaeilge aige ann go dtí go ndeachaigh sé go Meiriceá ar mhaithe lena shláinte.
Cailleadh thall é sa bhliain 1899 agus cuireadh i Los Angeles é. Céad is a deich mbliana ó shin, rinneadh a chuid taisí a aisdúichiú go dtína Alma Mater, Coláiste Phádraig, Má Nuad.
Tá fáilte romhat chuig suíomh Átha Buí le Gaeilge.

Tá eolas ar fáil anseo faoin réimse leathan imeachtaí atá á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge i mBaile Átha Buí.

Is í an aidhm atá againn ná cabhrú leis an bpobal an Ghaeilge atá acu a úsáid agus chun deis a thabhairt don phobal an teanga a fhoghlaim.

Tá míle fáilte romhat a bheith páirteach san obair atá ar siúl againn.

Welcome to the website of Athboy Conradh na Gaeilge.


This site contains information on a wide range of activities organized by Athboy branch of Conradh na Gaeilge.

Our aim is to assist the community in promoting the use of Irish and to provide opportunities to learn the language.

You are very welcome to take part in our activities.

Go raibh míle maith agaibh